ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@zsp15.gliwice.eu

Menu
Licznik odwiedzin: 6333558

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Aktualności

Dzień Czarnego Kota

Data dodania: 2023-11-21

17 listopada został ustanowiony Dniem Czarnego Kota. Hmmm, czy ten ktoś lubił koty, czy wręcz przeciwnie? Są kraje, w których czarne koty przynoszą szczęście, są kraje, w których jest zupełnie odwrotnie. Czyli dla każdego, co kto lubi. Przy okazji kotów, w bibliotece dzieci mogły dowiedzieć się o różnych zabobonach w różnych krajach. Jeśli u nas nie kojarzy się dobrze liczba 13, to w Chinach taką samą rolę pełni liczba 4. I bądź tu człowieku mądry... Pewne jest, że czarne koty są tak samo milusińskie jak każdy inny rudy czy biały. Tylko chyba mają gorzej na świecie, niestety. Dziękujemy pani Beacie Haładus za ciekawe zajęcia, na które zaprosiła między innymi uczniów klasy 2b:)

Dzień Czystego Powietrza

Data dodania: 2023-11-14

Z okazji uczczenia Dnia Czystego Powietrza, obchodzonego rokrocznie 14 listopada, ogłoszony został w klasach 1-8 konkurs na zaprojektowanie i wykonanie makiety miasta wolnego od smogu i zanieczyszczeń. Makieta mogła być wykonana np. w pudełku po butach lub na kartonie.
Zgłoszone makiety zostały wyeksponowane na parterze szkoły w galerii "Pod schodami". Są niepowtarzalne i piękne! Wkrótce ogłoszenie wyników, gdyż wszystkie zgłoszone prace są pracami konkursowymi:)
Do obejrzenia makiet zapraszają koordynatorki konkursu: Małgorzata Rochoń i Zofia Żywicka:)


Święto Niepodległości Polski

Data dodania: 2023-11-10

 "Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości" (Piłsudski)
                                          
Nasi uczniowie są patriotami. Umieją zaśpiewać cztery zwrotki narodowego hymnu. Zarówno podczas nagrania do konkursu „DO HYMNU Z MINISTERSTWEM SPRAWIEDLIWOŚCI ”, w którym wystąpiły chętne dzieci z klas młodszych, przebywające pod opieką świetlicy, jak i wszystkie dzieci szkolne, które w dwóch etapach, z podziałem na dzieci młodsze i starsze, zaśpiewały hymn, w ramach akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. Brawo dla naszej społeczności, jesteśmy z Was dumni!Wieczór filmowy w 5b

Data dodania: 2023-11-09

Film "Siła ducha" obejrzany wspólnie z rówieśnikami, w szkole, późnym popołudniem, to przeżycie na lata. Doświadczyli tego uczniowie klasy 5b, którzy ze swoim wychowawcą, panem Mateuszem, mogli oglądać przygody nastolatki, która swoje marzenia zrealizowała w brawurowy sposób. Patrząc na uśmiechnięte buzie, nastroje dopisywały, więc impreza była w 100 procentach udana:)

Zamkowe duchy. Zamki w Grodźcu Śląskim i Rabsztynie - konkurs Powsinóg

Data dodania: 2023-11-08

Zapraszamy POWSINOGI i wszystkich innych chętnych na konkurs plastyczny!

§1 Konkurs

1. Organizatorem konkursu plastycznego (dalej zwanego: „Konkursem”) jest Komisja Turystyki Szkolnej PTTK w Gliwicach (dalej zwana: „Organizatorem”).
2. W ramach Konkursu uczestnicy Konkursu, o których mowa w § 2 ust. 1, wykonają prace plastyczne na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym: „Regulaminem”).
3. Temat prac plastycznych to: „Zamkowe duchy i strachy. Zamki w Grodźcu Śląskim i Rabsztynie”.
4. Konkurs rozpoczyna się 2 listopada 2023 r.
5. Termin przekazywania do Organizatora prac plastycznych upływa 30 listopada 2023 r.
6. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888).
8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§2 Warunki uczestniczenia w Konkursie i wykonania pracy plastycznej

1. W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież uczęszczający do klas 3-8 Gliwickich Szkół Podstawowych, aktywnie uczestniczący w wycieczkach organizowanych przez Organizatora (dalej: „Uczestnicy”).
2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 1) III i IV klasy, 2) V i VI klasy, 3) VII i VIII klasy.
3. Konkursowa praca plastyczna musi być pracą własną Uczestnika.
4. Każdy z Uczestników w ramach Konkursu może wykonać tylko jedną pracę plastyczną.
5. Praca plastyczna nie może być wykonana zbiorowo, tj. przez więcej niż jedną osobę (w tym przy pomocy innych osób).
6. Praca plastyczna musi przedstawiać zamek w Grodźcu Śląskim lub w Rabsztynie. Można je przedstawić w scenerii jesiennej, a najlepiej w konwencji „strasznej” – z duchem Białej Damy, nietoperzami itp. Może być wykonana w formacie A4, w dowolnej, płaskiej technice malarskiej. Praca nie może być przestrzenna, nie może się sypać, brudzić otoczenia. Pracę należy z tyłu podpisać podając Imię i Nazwisko Uczestnika oraz numer szkoły i klasę do której uczęszcza.
7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem Organizatorowi zezwoleń, o których mowa w ust. 8 i 9., na wykorzystanie pracy plastycznej.
8. Uczestnik Konkursu zezwala na publiczne udostępnianie pracy dla wszystkich osób chcących się z nią zapoznać, w szczególności na potrzeby realizacji i promocji działań SKKT w Gliwicach, w tym na wszystkie czynności konieczne dla publicznego udostępnienia pracy plastycznej, w szczególności: 1) wprowadzanie pracy plastycznej do komputera, sieci komputerowych, Internetu, 2) publiczna prezentacja i wyświetlanie pracy plastycznej, w tym jej umieszczenie w sieci Internet; 3) wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową 4) przesyłanie pracy plastycznej innym podmiotom współpracującym z Organizatorem.
9. Uczestnik Konkursu zezwala także Organizatorowi nieodpłatnie na ekspozycję przesłanej pracy plastycznej podczas ewentualnej wystawy pokonkursowej oraz na opublikowanie przesłanej pracy plastycznej na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora.
10. Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest dobrowolne przekazanie danych osobowych Uczestników, wyrażenie zgody rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika na udział w Konkursie oraz wyrażenie przez niego w imieniu Uczestnika zgody na wykorzystanie pracy plastycznej. Zgody te są wyrażane domyślnie, poprzez zgłoszenie pracy do konkursu.
11. Dane osobowe Uczestników pozyskiwane są wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu i ewentualnego wykorzystania prac plastycznych zgodnie z Regulaminem i nie będą wykorzystywane ani udostępniane w jakimkolwiek innym celu podmiotom trzecim.

§3 Wyniki Konkursu i nagrody

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołane w tym celu przez Organizatora jury (dalej: „Jury”). Skład Jury ustala Organizator.
2. Spośród przekazanych prac Jury wyłoni po trzech laureatów z każdej kategorii wiekowej wymienionych w § 2 ust. 2, z zastrzeżeniem, iż Organizator może zrezygnować z wyłonienia laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych.
3. Jury dokona oceny prac plastycznych w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do nadsyłania prac plastycznych.
4. Jury dokona oceny prac plastycznych zgodnie z następującymi kryteriami:
1) Kryteria formalne – zgodność pracy plastycznej z tematem pracy i Regulaminem;2) Kryteria wykonania – oryginalność, pomysłowość, technika wykonania pracy plastycznej.
5. Prace plastyczne niespełniające kryteriów formalnych nie zostaną poddane ocenie Jury w zakresie kryteriów wykonania i nie będą brały udziału w wyłonieniu laureatów.

§4 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, w tym prawo zmiany terminu trwania Konkursu lub terminu na przesyłanie prac plastycznych. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie przed upływem terminu składania prac plastycznych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu i niewyłonienia laureatów we wszystkich lub w niektórych kategoriach wiekowych.

U Harrego Pottera

Data dodania: 2023-11-08

Alahamora - kawiarnia jakby wyjęta ze świata Harry'ego Pottera. Znajduje się w Katowicach i jej wnętrze przenosi do innego świata, Takiego wrażenia doświadczyli uczniowie klasy 3a, którzy skorzystali  z wycieczki, we wtorek, 7 listopada. Podczas pobytu dzieci wykonały swoją czarodziejską różdżkę i magiczny eliksir. Wróciły bardzo zadowolone. Czy zaczarowane? Tego jeszcze nie wiemy... Zapytamy pani Bożenki:)

Zawody piłkarskie

Data dodania: 2023-11-07

W dniu dzisiejszym, drużyna żeńska w składzie:
Nikola Garlikowska, Magda Niedzielak, Hania Winiarska, Sofia Masliei, Lena Kanigowska, Mila Czop, Julia Duszeńko, Weronika Sąpor, Amelia Płaza, Lena Balzer, Małgorzata Dajek, pod opieką pana Mateusza zdobyła 3 miejsce w Mistrzostwach Gliwic. O wejściu do finału zadecydowały rzuty karne, więc po prostu zabrakło odrobiny szczęścia. Cieszymy się jednak tym, co mamy, a zawody odbyły się w Szkole Podstawowej nr 1 w Gliwicach. Dziękujemy i gratulujemy!!!

Na cmentarzu

Data dodania: 2023-11-02

30 października klasa 3b z panią Irenką, udała się w teren, konkretnie na cmentarz w pobliżu naszego osiedla. Dzieci, oprócz tego, że mogły włączyć się w porządkowanie wybranych grobów, pomoc ludziom znajdującym się na cmentarzu wynieść worki pełne liści, a także zapalić symboliczne znicze, zobaczyły grób Powstańców Śląskich, harcmistrzów gliwickich i pani oficer Armii Krajowej. Starsi ludzie, napotkani po drodze, chętnie dzielili się wiedzą o historii ludzi, których losy splotły się z dziejami naszego kraju i miasta. Taka lekcja poglądowa była świetnym sposobem na uwrażliwianie młodego pokolenia na potrzeby innych i pamięć o tych, którzy odeszli...

Nakrętki dla Dominika

Data dodania: 2023-10-26

Zebraliśmy do tej pory 13 pełnych worków nakrętek dla Dominika. Zbiórka dobiega końca, ale jeszcze można przynosić, jeśli ktoś się spóźnił, zapraszamy. Przyjmujemy każdą ilość i każda mała nakrętka ma znaczenie!
DZIĘKUJEMY!


Powsinogi na Sejmiku

Data dodania: 2023-10-25

W sobotę odbyła się kolejna wycieczka Powsinóg, tym razem do Grodźca Śląskiego. Piękne tereny, zamek i ognisko, a także tężnie w Żorach, to spore wyzwanie na sobotni dzień, ale cóż to dla Powsinóg i pani Magdy, która towarzyszyła swoim podopiecznym. Wycieczka udana, a fotorelacja dostępna na stronie TUTAJ

« 1 2 3 4 5 ...122 »