ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@zsp15.gliwice.eu

Menu
Licznik odwiedzin: 6333618

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Biblioteka: PODRĘCZNIKI Archiwum

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

U W A G A
Podręczniki są wypożyczane uczniom po opracowaniu przez nauczyciela bibliotekarza.


REGULAMIN

Wypożyczania podręczników

1. Podręczniki stanowią własność szkoły.

2. Czytelnik wypożycza podręczniki na okres jednego roku szkolnego i zwraca w terminie wskazanym przez wychowawcę.

3. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia, podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej.

4. Podręczniki należy chronić przed zgubieniem i zniszczeniem. Nie wolno w nich niczego zaznaczać, pisać ani rysować.

5. Uczeń zobowiązany jest do oprawienia podręczników w okładkę. (Uwaga! Nie używamy okładek samoprzylepnych).

6. Uczeń zobowiązany jest do podpisania imieniem i nazwiskiem każdego wypożyczonego podręcznika.

7. Stan podręczników po roku użytkowania ocenia wychowawca klasy i bibliotekarz, pod nadzorem dyrektora szkoły.

8. Zniszczony lub zgubiony podręcznik należy odkupić i przedłożyć w bibliotece celem dopełnienia formalności ewidencyjnych.

9. Za zgubienie bądź zniszczenie podręcznika odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.

10. Uczeń otrzymuje podręczniki na nowy rok szkolny po zwróceniu wszystkich podręczników z poprzedniej klasy.