ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@zsp15.gliwice.eu

Menu
Licznik odwiedzin: 6333562

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

O szkole

Wizja szkoły


...,, Rzeczywistość, którą mamy dzisiaj jest tylko jedną z możliwych’’...

Naczelnym celem procesu wychowania i kształcenia jest stworzenie sylwetki ucznia, który na miarę swojego wieku, jest:

Samodzielny, zaradny, otwarty, co oznacza, że:

·         jest ciekawy świata i korzysta z różnych źródeł wiedzy,

·         poszukuje nowych obszarów swojej działalności,

·         potrafi samodzielnie stawiać sobie pewne cele,

·         umie ocenić szanse realizacji różnych pomysłów.

Odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny, co oznacza, że:

·         najczęściej zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami szkoły i domu rodzinnego, a przypadki swego złego zachowania umie poddać krytycznej refleksji i nie powtarzać błędów,

·         przestrzega zasad wymiany opinii i kultury dyskusji,

·         nie budzi zastrzeżeń jego wygląd zewnętrzny, higiena osobista i dbałość o zdrowie,

·         sprawnie współdziała z innymi na terenie klasy, szkoły i poza nią, realizując wspólne zadania.

Uczciwy, prawdomówny, co oznacza, że:

·         w pełni docenia znaczenie zaufania w kontaktach między ludźmi,

·         umie trafnie rozróżnić osoby godne zaufania i niegodne zaufania,

·         w przypadkach konfliktowych wybiera drogę szczerości i prawdomówności.

Kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza, że:

·         cechuje go takt i kultura osobista,

·         ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji i odmienności kulturowej ludzi,

·         umie dokonywać trafnych wyborów w sytuacjach trudnych,

·         potrafi słuchać opinii innych,

·          potrafi właściwie korzystać z dóbr kultury i wyrażać szacunek dla tradycji i symboli narodowych i religijnych własnych i cudzych.