ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@zsp15.gliwice.eu

Menu
Licznik odwiedzin: 6333528

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

O szkole

Misja szkoły

MISJA SZKOŁY

Misją Szkoły Podstawowej nr 41 w Gliwicach jest wychowanie i wykształcenie młodego człowieka w duchu wartości humanistycznych, wyposażenie go w wiedzę i umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki, współpracy i współdziałania z innymi. Wszystkie działania pracowników pedagogicznych i nie będących nauczycielami mają na celu stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów jako osoby wolnej i odpowiedzialnej za efekty swoich działań, osoby poszukującej twórczych rozwiązań, asertywnej, wrażliwej na problemy innych, uczestniczącej w kulturze i świadomej swego miejsca w życiu. Kreujemy mądrego i odpowiedzialnego obywatela: Ślązaka, Polaka i Europejczyka, dziedzica wielowiekowej tradycji oraz kultury polskiej i europejskiej. Ponadto chcemy wspomagać rodzinę w procesie wychowania, jesteśmy szkołą przyjazną i życzliwą dla uczniów, rodziców i nauczycieli.