ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@zsp15.gliwice.eu

Menu
Licznik odwiedzin: 6333560

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

O szkole

Deklaracja dostępności architektonicznej


Dostępność architektoniczna
Szkoła Podstawowa nr 41 przy ul Kormoranów 23
  1. Dostępność wejścia do budynku 
Dla uczniów  dostępne są 3 wejścia:
✓ główne od frontu szkoły - nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
✓ boczne od strony parkingu za szkołą  - posiada podjazd dla wózków inwalidzkich,
✓ tylne od strony boisk szkolnych – wykorzystywane jedynie przez uczniów podczas zajęć szkolnych.
2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. 
Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze budynku szkoły. Wyższe kondygnacje są niedostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na brak wind lub pochylni.  Budynek nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. 
Wykonano wyróżnienia początku i końca wszystkich biegów schodowych.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 
✓ Nie zastosowano wind ani pochylni dla wózków inwalidzkich.
✓ Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku przedstawiona jest w sposób wizualny (tablice informacyjne) lub przekazywana przez pracownika obsługi przy wejściu głównym. Brak informacji dotykowej/głosowej – ta możliwa jest wyłącznie poprzez wsparcie pracownika obsługi.
✓ W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Szkoła nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.  
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.