ul. Kormoranów 23, 44-100 Gliwice Sikornik
tel. 32 232-23-41, sekretariat@zsp15.gliwice.eu

Menu
Licznik odwiedzin: 6333542

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego w Gliwicach

Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

1.  Rozpoczęcie roku szkolnego: 4 września 2023r. (czwartek)

2.  Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2023r.

3.  Ferie zimowe: 29 stycznia - 11 lutego 2024r. 

4.  Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca – 02 kwietnia 2024r.

5.  Egzamin ósmoklasisty - termin główny:
       14 maja 2024 - język polski,
 
       15 maja 2024 - matematyka,  
       16 maja 2024 - język obcy nowożytny.

Termin dodatkowy: 
       10 czerwca 2024,
       11 czerwca 2024,
       12 czerwca 2024.

6.  Zakończenie roku szkolnego 2022/23 - 21 czerwca 2024r.

Dodatkowe  dni wolne od nauki:

- 04.09.2023 (piątek) – rozpoczęcie roku szkolnego

- 14,15,16. 05.2024 - egzamin ósmoklasisty (wtorek, środa, czwartek)

- 02.05.2024 (czwartek)

- 31.05.2024 (piątek)

- 21.06.2024 (piątek) – zakończenie roku szkolnego.

We wszystkie dni wolne szkoła zapewnia opiekę w godzinach pracy świetlicy szkolnej, dla wszystkich uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.

Plan spotkań ogólnych z rodzicami:

Godziny zebrań:
                             godz.16.00, kl  I – III, z wychowawcą
                             godz.17.00, kl IV – VIII, z wychowawcą.

W czasie zebrań nauczyciele uczący w kl I - III obecni w godz. 16.30.-17.30
W czasie zebrań nauczyciele uczący w
kl IV - VIII obecni w godz. 17.30-18.30
 

07.09.2023r. - Spotkanie informacyjne  

14.12.2023r - Zebranie ogólne (informacja o ocenach, w szczególności o zagrożeniach) 

16.05.20243r. - Zebranie ogólne (informacja o ocenach, w szczególności o zagrożeniach)

Na wniosek rodziców lub wychowawcy klasy może zostać zwołane dodatkowe zebranie.

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI INDYWIDUALNIE
(w ramach godzin dostępności dla Uczniów i Rodziców)
Każdy czwartek, godzina 14.30 - 15.30

Konferencje Rady Pedagogicznej:

1.Konferencja rozpoczynająca nowy rok szkolny 2023/20224 – 31 sierpnia 2023r.

2.Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze 2023/2024 – 25.01.2024r. 

3.Konferencja klasyfikacyjna roczna – 18.06.2024r. 

4.Konferencja podsumowująca rok szkolny 2022/2023 – 20.06.2024r. 

Ważne terminy:

11.12.2023r. Wystawienie ocen przewidywanych za I półrocze 

17.01.2024r. Wystawienie ocen za I półrocze 

11.02.2024r. Koniec I półrocza 

12.02.2024r. Rozpoczęcie II półrocza 

13.05.2024r. Wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych  

10.06.2023r. Wystawienie ocen końcoworocznych.